Lektoři

Anna Moravcová -  Bc.  FTVS, fyzioterapie  

MUC. Kamila Bednářová - studentka 1.LF UK

Milota Procházková - zdrav. sestra

MUDr. M. Romanko Ingrischová

a další zkušení lékaři, kteří se výukou laické první pomoci zabývají již od dob studií